България Китай No Further a MysteryТука отново искам да наблегна, че става въпрос за заключения, прокарващи вижданията на чужди интереси, и в този смисъл, когато ги приемаме наготово, безкритично, ние се отказваме да действаме и мислим в собствен интерес, заемайки чуждата позиция като своя, и то поради това, че е по-лесно да приемем това, което ни се предлага наготово, отколкото да упражним собствено мисловно усилие. Именно това е “корумпирането на Разума”

– Господин Дянков, от няколко дни в обществото активно се обсъжда вашето решение да спрете бюджетната субсидия за БДЖ, как бихте защитили тази ваша позиция?

Разбира се, и по отношение на водата има редица икономически изгоди, които се явяват второстепенни последици от първостепенно значение. Например, вие можете да развиете бизнес с бутилирана вода от зоните на фракинга, която да продавате на световните пазари, изтъквайки нейната животворна сила.

Искам да благодаря от тази висока трибуна на българският народ, който дава ярък пример на цялата европейска общественост, как трябва да се приемат покачването на цените, понижаването на стандарта на живот и крайната бедност. Как със спокойствие, безропотност, примирение и чест тези които се чувстват излишни трябва да си отидат от този свят и да се откажат да създават поколение. Българите са първата нация, която е осъзнала, че борбата за по-добър живот само удължава агонията и са предпочели кротко да изчезнат от картата на света. Благодарим ви българи, ние ще запишем със златни букви вашите имена в нашите лихварски тефтери!“

За съжаление в това положение се намира почти цялото българско общество. Страхът, че ще изгуби и малките възможности за задоволяване на първичните си нужди, е превърнал българина в безропотна машина, възприемаща наготово всичко, което й се спуска като поглед върху действителността. Българинът не би посмял да се защити, дори когато чувства, че е обект на несправедливо отношение, на безобразна експлоатация, на нагло и перверзно отношение към човешката му същност. И цялото това потъпкване на човешкото в себе си е в резултат на страха – страхът, че не ще може да се наяде, облече, че ще остане без подслон, че ще пострада семейството му.

– Един е пътят, но вариантите са два. Пътят минава през пълното разрушаване и изграждането наново на вашата държава.

Изповядвайки пред него обзелото я чувство на безпомощност пред мащабността на възложената и задача, и молейки се за чудо, което да и помогне да се справи, тя предизвика у отеца върховно състрадание. Той простря разтворената си десница над главата на Миролюба и се помоли на Бога да строи чудо и да подкрепи това крехко свое създание в богоугодната му мисия в защита на Банките и свободата на лихвите.

Не е ли всичко това било една целенасочена политика за подчинението и ограбването на цяла една нация и нейното бъдеще?

– Липсват идеи, липсва дух, липсва вяра. Вижте вашите южни съседи, гърците. Цяла Европа, целият капиталистически свят е срещу тях и ги сочи с пръст, но те се борят – те вярват в правотата си, в своите идеи. Те имат дух и готовност да се жертват – вие нямате.

the inhabitants on the Virgo technique exactly where men however had no correct to vote and were utilised only for breeding applications. They have been frequently deemed unreasoning creatures as long time check here back, when the governing was inside their fingers, they Just about extinguished the daily life during the process.

Те, една шепа хора без никакви нравствени устои, успяха да разединят цял един народ, да го поробят и да го ограбят.

Самото метро ще бъде удължено до сметището, за да се улесни достъпът на уличните кучета до това богато на хранителни отпадъци място.

Те все още робуваха на представата, че парите се печелят чрез производството на стоки и услуги за потребление, докато всъщност печалбата бе възможна единствено и само, ако хората упражняваха труд и ако за това им се плащаше по-малко, отколкото бе действителната му стойност. Парите бяха въплъщение на ограбването на труда, а капиталистите не осъзнаваха, че когато изхвърлят тези, които ограбваха, няма да има кого да грабят.

Отговорът е в нас. Кризата е в нас и ние сме във кризата. Ние позволихме ценностната ни система да бъде сведена до желанието да притежаваме изрисувани хартийки. Ние заменихме необходимостта от знания и умения с взимането на кредити. Ние заменихме мисленето с вярата в изрисуваните хартийки наречени пари. Сега трябва да си върнем властта над парите, над тяхната стойност и начин на употреба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *